ALTRES IDIOMES

Domina els idiomes
que vulguis

IDIOMES

Francès, Rus i Espanyol
per a estrangers

En un món cada cop més globalitzat, hi ha més persones que volen aprendre una segona o tercera llengua per al seu desenvolupament professional o personal. 

Els nostres cursos d’alta qualitat d’altres idiomes ajuden a assolir aquest objectiu i obtenir títols oficials que demostren el nivell aconseguit.

Tots els nostres professors són titulats en la llengua que ensenyen i tenen formació específica en l’ensenyament d’idiomes. A més, reben formació contínua per aprendre
noves tècniques d’ensenyament d’idiomes.

La nostra metodologia d’aprenentatge d’idiomes, el “Mètode Comunicatiu”, permet que els nostres alumnes utilitzin la llengua des del primer dia de classe, amb l’objectiu que siguin capaços de comunicar-se.

Els nostres programes estan clarament estructurats, amb un sistema de treball i avaluació (tests, tasques de redacció, exàmens globals) que permeten el seguiment continu del progrés de l’alumne.

Preparem els nostres alumnes per als més prestigiosos i reconeguts exàmens oficials de cada llengua.

Altres Idiomes

Curs
acadèmic

Els cursos estàndards de setembre a juny. Cada curs segueix un llibre de text que es complementa amb un quadern d’exercicis per ajudar a consolidar els continguts a casa. Les classes són dinàmiques i variades i es practiquen tots els aspectes de l’idioma, fent èmfasi especial en la comunicació oral.

Classes particulars

Per a alumnes que desitgin un curs específic o aprendre de forma accelerada. Els horaris i continguts estan adaptats a les necessitats particulars dels alumnes.

Intensius
d’estiu

Permeten els alumnes avançar un nivell complet en només 5 setmanes. És una manera excel·lent d’aconseguir una gran millora en les competències lingüístiques d’un idioma en un període curt de temps. Els continguts i el mètode utilitzats són exactament els mateixos que en el curs acadèmic.

Viatges d’estudi a l’estranger

Els nostres viatges d’estudis a l’estranger permeten desenvolupar les aptituds lingüístiques i al mateix temps conèixer una nova cultura. Aprendre i millorar les competències orals i de comprensió, i al mateix temps fer una immersió en la cultura del país, és una de les maneres més efectives que hi ha per arribar a dominar un idioma.

TEST DE NIVELL

Fes la nostra prova de nivell i ens posarem en contacte amb tu per informar-te del teu nivell i per assessorar-te amb el millor curs per a tu.

×